Publicerad: 2022-11-30 14:31 | Uppdaterad: 2022-12-08 16:14

Hildur Arnardottir tilldelas 4,5 miljoner för forskning om kardiovaskulär prevention med omega-3-fettsyror

En modell på ett människohjärta.
Foto: Jesse Orrico, Unsplash

Anslaget delas ut av Vinnova i den europeiska utlysningen ”ERA PerMed 2022: Individanpassad prevention”.

Hildur Arnardottir vid institutionen för medicin, Solna, tilldelas 4,5 miljoner kronor från Vinnova i den europeiska utlysningen ERA PerMed 2022: Individanpassad prevention.

Projektets namn: Individanpassad kardiovaskulär prevention med omega-3 fettsyror mot inflammationens utläkning.

Kardiovaskulära sjukdomar är den vanligaste dödsorsaken. Att optimera prevention är därför av yttersta vikt, men personlig medicin har ännu inte nått klinisk praxis för hjärt-kärlsjukdomar. Omega-3 fettsyror anses traditionellt skydda mot hjärtkärlsjukdom men kliniska prövningar har visat motsägelsefulla resultat. Syftet med detta projekt är att skapa ett personligt beslutsverktyg att avgöra om omega-3-behandling kommer att optimalt uppnå kardiovaskulär hälsa för enskilda patienter.

Mer information: Läs mer om ERA PerMed 2022: individanpassad prevention på Vinnovas webbplats.