Publicerad: 2015-06-01 13:03 | Uppdaterad: 2015-06-01 13:37

HERM får beröm för sina första år

Det har gått 3,5 år sedan Centrum för hematologi och regenerativ medicin, HERM, bildades och nu har man på eget initiativ låtit en extern grupp utvärdera centrumet.

– På så här kort tid har vi inte hunnit publicera så mycket av det som startades sedan vi kom hit, men vi tycker det är viktigt att få en tidig temperaturmätning på vår strategi och att öppna upp för vetenskaplig granskning och kritik, säger Eva Hellström-Lindberg, chef för HERM.

Den externa grupp som utvärderade HERM bestod av Klas Kärre, professor i immunologi vid KI och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, David Scadden från MGH Center for Regenerative Medicine, Boston, USA, Ana Cumano, Institut Pasteur, Paris, Frankrike och Hartmut Döhner, University of Ulm, Tyskland. Gruppen gick igenom ett gediget skriftligt material om HERM och den 21 maj tillbringade de en heldag på HERM då de träffade centrumets ledning och alla gruppledare.

– Vi hade två huvudsyften med utvärderingen, dels att särskilt utvärdera våra tre juniora gruppledare som har ett speciellt anslag från WIRM (The Wallenberg Institute for Regenerative Medicine) för sina första fyra år hos oss, dels att göra en genomgång av HERM avseende strategier och fokus, plattformar och rekryteringsplaner, berättar Eva.

Vad kom utvärderingsgruppen fram till?

– Det var en väldigt bra utvärdering med god och konstruktiv kritik. Gruppen tyckte att vi har gjort kloka val för att få ihop vår forskningsmiljö och att vi har en bra strategi för translationella projekt. Vi fick också beröm för att vi har satsat våra resurser på att utveckla en avancerad plattform; flödescytometrin, och har valt att samverka med andra grupper när det gäller andra plattformar, säger Eva och tillägger:

– Vi fick även kloka råd om hur vi ska gå vidare med HERM, bland annat behöver vi tänka igenom och bli tydligare med vårt fokus för framtiden.

Vilka tycker du själv är HERMs främsta styrkor?

– Att vi är synergistiska i våra kompetenser, varje grupp har potential att samverka med varandra. Och att vi har en stark förankring i sjukhusets klinik Hematologiskt centrum. Det ger oss tillgång till ett stort patientmaterial som är en viktig förutsättning för translationella projekt, säger Eva Hellström-Lindberg.

Om HERM

Centrum för hematologi och regenerativ medicin, HERM, etablerades under 2011-12 och har idag ca 100 anknutna forskare. Det är ett translationellt forskningscentrum inom hematologi, immunologi, stamcellsbiologi och regenerativ medicin.

Läs mer om HERM