Publicerad: 2014-04-11 09:49 | Uppdaterad: 2014-04-29 12:52

HERM får årets arbetsmiljöpris

Årets Arbetsmiljöpris på Institutionen för medicin gick i år till Centrumbildningen HERM. Priset delades ut av prefekt Jan Bolinder den 17 mars.

-Det är ett erkännande för hela HERM som är ett nyetablerat forskningscenter (2011) att vi är på rätt väg i vårt miljö- och arbetsmiljöarbete, säger Inger Vedin och Kari Högstrand, som fick vara representanter för HERM, Centrum för hematologi och regenerativ medicin, samt ta emot priset .

Institutionen har en lång tradition av att årligen dela ut ett pris till en medarbetare eller grupp för bästa arbetsmiljöinsats. Prissumman är på 5000 kronor.

Varför fick HERM priset?

-HERM har sedan etableringen vuxit till en stor enhet med många ingående forskargrupper där den fasta personalens engagemang har skapat en trevlig och kreativ arbetsmiljö tillsammans med alla i forskargrupperna. Vi arbetar mot nya miljömål där varje anställd, student, doktorand och post doc är engagerade med ansvar för miljön och för ett hållbart samhälle vilket är bra för framtiden.

-HERM har från starten lyckats mycket väl med att integrera kunskap och erfarenhet från personal som kommer från olika forskningsmiljöer både från den privata och statliga forskningen. På så sätt har vi kunnat "plocka russinen ur kakan" och sätta ihop en mycket välfungerande verksamhet. Genom lyhördhet från ledningen, stort engagemang från den fasta personalen, integrering i den dagliga verksamheten av studenter och postdocs har nödvändiga förändringar och rutiner snabbt kunnat tillämpas. En stor eloge dessutom till vår fantastiska labmanager Monika Jansson som är huvudansvarig för att förändringar faktiskt genomförs!

Vilka arbetsmiljöfrågor är viktigast för er?

-Vi värdesätter HERM som arbetsplats där arbetsmiljön innefattas av trygghet, glädje, kreativitet och hjälpsamhet i det dagliga arbetet. Dessutom är det viktigt att det finns tydliga rutiner när det gäller miljöarbetet, såsom kemikalie-, cytostatika- och avfallshantering samt att vi arbetar mot nya miljömål.

Vilka är ni?

-Vi är båda disputerade och arbetar i Alf Grandiens (Kari) och Jan Palmblads (Inger) grupper. Vi har erfarenhet från ett flertal olika arbetsplatser inom Karolinska Institutet och kan nog båda säga att HERM är den arbetsplats vi arbetat på som tydligast arbetar mot att arbetsmiljön ska vara den bästa tänkbara och påverkan på miljön minimal.