Publicerad: 2016-10-26 15:47 | Uppdaterad: 2016-10-28 15:20

Henrik Grönberg får Nordiska medicinpriset

Professor Henrik Grönberg vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik tilldelas Nordiska Medicinpriset 2016, för sin forskning på genetiska faktorers betydelse vid prostatacancer. Utmärkelsen är ett av Nordens största inom medicinområdet och avser i år forskning om bröstcancer och prostatacancer.

Henrik Grönberg får priset med motiveringen "...för sina omfattande och internationellt ledande studier rörande genetiska faktorers betydelse vid prostatacancer. Hans translationella forskning har haft stor betydelse för förståelsen av genetiska markörers roll vid diagnostik av prostatacancer."

Han delar priset och prissumman om en miljon kronor med Jonas Hugosson, forskare inom prostatacancer, Göteborgs universitet samt forskarna Heikki Joensuu, Helsingfors universitet och Lisa Rydén, Lunds universitet, som båda forskar på bröstcancer. Den gemensamma prismotivering lyder "för deras internationellt ledande forskning som skapat en omfattande och viktig vetenskaplig bas rörande diagnostik och behandling av bröstcancer respektive prostatacancer".

Nordiska Medicinpriset delas ut av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam. Pristagare utses efter ett omfattande nomineringsförfarande där de medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden inbjuds att föreslå pristagare.

Läs pressmeddelande från Folksam