Publicerad: 2016-11-24 15:22 | Uppdaterad: 2020-07-20 14:26

Henrik Ehrsson premiärmottagare av Hans Wigzells pris

Professor Henrik Ehrsson är den första mottagaren av ett vetenskapspris på 500 000 kronor från Hans Wigzells forskningsstiftelse. Han får priset för sin forskning där han bland annat använder virtual reality-teknik för att undersöka hur sinnena kan påverka den kroppsliga jag-uppfattningen.

Kan man få en protes att kännas som den verkliga kroppen?

Henrik Ehrsson, professor vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, forskar om de mekanismer i hjärnbarken som ligger till grund för hur vi blir varse den egna kroppen i rummet.

Nu har han fått 2016 års vetenskapspris från den tidigare KI-rektorn Hans Wigzells forskningsstiftelse. Priset kommer att delas ut årligen och syftar till att främja forskning inom det medicinska området.