Publicerad: 2015-05-08 14:13 | Uppdaterad: 2015-11-26 17:46

Hennes uppdrag: världen

Hon är ny vicerektor för internationella frågor vid Karolinska Institutet och vill göra KI:s roll i världen tydligare – både för medarbetarna och internationellt. Möt Maria Masucci i ett filmat inslag.

– Globaliseringen innebär en spännande utveckling på alla områden, då är det klart att universiteten har en viktig roll, säger Maria Masucci, professor i virologi vid Karolinska Institutet, som sedan 1 maj också är universitetets vicerektor för internationella frågor.

Framför allt vill hon medverka i det arbete som ledningen satt igång i och med Strategi 2018 där internationaliseringen står i fokus. Sverige är ett litet land, men forskningen har inga nationella gränser. Samarbeten är möjliga tack vare ny teknik och kommunikation, säger Maria Masucci. Därtill kommer studentutbytet, som måste bli både lättare och effektivare.

– Det finns redan många olika initiativ på KI och jag ska inte uppfinna hjulet, säger hon, men det går att göra satsningarna mer strukturerade för att få överblick. Det ska vara tydligt var KI finns i världen och att världen finns på KI.

Läs mer i ett pressmeddelande.