Publicerad: 2018-01-26 22:06 | Uppdaterad: 2019-05-13 18:20

Henna Hasson tillförordnad avdelningschef för MMC

Henna Hasson tillträder som tillförordnad avdelningschef för Medical Management Centre (MMC) från den 1 februari 2018.

Henna kommer att vara tf avdelningchef fram till den 31 augusti 2018. Hennes chefsuppdrag innefattar bland annat att utreda hur MMC ska vara organiserat tillsammans med forskargruppsledarna, samt se över hur samverkan inom MMC och med övriga LIME ska se ut.