Publicerad: 2021-09-22 13:30 | Uppdaterad: 2021-09-22 13:30

Helene Alexanderson får stipendium för sin forskning om reumatiska systemsjukdomar

Sjukgymnast Helene Alexanderson vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset får Nanna Svartz stipendium 2021 för forskning kring reumatiska systemsjukdomar. Stipendiet på 150 000 kronor delades ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet.

Årets Nanna Svartz-stipendium tilldelas två pristagare; Helene Alexanderson och Roger Hesselstrand, för deras respektive forskning inom reumatologi. Deras forskningsområden myosit respektive systemisk skleros tillhör gruppen reumatiska systemsjukdomar, som kännetecknas av inflammationer i vävnader eller organ som inte strikt räknas till rörelseorganen.

Helene Alexandersons forskning har varit inriktad på träning vid olika systemsjukdomar där myosit har haft störst fokus. Helene har studerat effekten av träning på cellnivå med hjälp av muskelbiopsier, men även den effekt som träning har på muskulär styrka och uthållighet samt på personernas funktion och livskvalitet. Träning anses numera vara ett viktigt komplement till, och lika viktigt som, läkemedel vid behandling av dessa personer.

Helene Alexanderson
Helene Alexanderson. Foto: Jan Torbjörnsson

Helene Alexanderson, docent i fysioterapi vid Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi och verksam som legitimerad sjukgymnast vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.