Publicerad: 2017-10-10 00:50 | Uppdaterad: 2017-11-06 02:43

Helena Salminen ny docent i allmänmedicin

Helena Salminen

I september antogs Helena Salminen som docent i allmänmedicin vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

– Det här är roligt både för mig och för vår sektion, att vi blir flera docenter inom allmänmedicin stärker detta viktiga ämnesområde, till gagn för såväl studenter som patienter ute i vården, säger Helena Salminen.

I sin forskning fokuserar hon övergripande på klinisk forskning inom benskörhet med fokus på hur man kan identifiera riskindivider för fragilitetsfrakturer. Hon engagerar sig också i pedagogiska frågor som till exempel hur man utvärderar den kliniska lärandemiljön och hur man kan underlätta lärandet för studenter i primärvården med virtuella patienter.