Föreläsningar och seminarier Health Talks - tre föreläsningar om vardagsrörelse för hälsa och välmående

2021-03-15 12:00 Add to iCal
Online
Ikon som visar ett hjärta med trappsteg.

"Health Talks" är korta förinspelade presentationer om fysisk aktivitet och hälsa som hålls av tre KI-forskare. Med anledning av de nya globala riktlinjerna om fysisk aktivitet, vill vi lyfta betydelsen av vardagsrörelse för hälsa och välmående.

Serien består av följande delar:

  • 15 februari: Vardagsrörelsens betydelse - varje rörelse räknas, Professor Mai-Lis Hellenius
  • 15 mars: Mental hälsa och fysisk aktivitet, överläkare Ullakarin Nyberg
  • Datum kommer snart: Fysisk aktivitet och träning, Professor Jorge Ruas

Föreläsningarna publiceras på denna sida och finns tillgängliga även efter släpp-datum. Ingen föranmälan krävs.

Mai-Lis Hellenius, Ullakarin Nyberg och Jorge Ruas

Vardagsrörelsens betydelse - varje rörelse räknas