Publicerad: 2017-05-15 14:29 | Uppdaterad: 2017-05-16 16:23

Hatten på för vårens nya doktorer

Promotion 2017

Med en vinkning till Norge inleddes vårens promotionshögtid i Stockholms stadshus den 12 maj. Adolf Fredriks gosskör sjöng En liten fuggel innan de nya doktorerna och hedersdoktorerna fick hatten på och saluterades med kanonskott från Stadshuskajen.

Karolinska Institutets näste rektor Ole Petter Ottersen kommer närmast från Oslo universitet, han var inte på plats under kvällen men fick ändå en hälsning i gosskörens sång och i kvällens tal. Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright, som talade för sista gången i sitt rektorsuppdrag under en promotionshögtid, lyfte fram studentmarskalkarna som alltid visar den rätta vägen under högtidsceremonierna, som ett framgångstips till den nye rektorn.

Marskalkarna visade även vägen för var och en av de 150 nya doktorerna. Under ceremonin leddes de fram till marmortrappan i Blå hallen där promotor, dekanen för forskarutbildning Marianne Schultzberg, hade uppdraget att sätta på hatt och dela ut diplom. Allt för att fira den vetenskapliga bedriften att ha lagt fram en doktorsavhandling.

Under kvällen uppmärksammades också de två nya medicine hedersdoktorerna vid Karolinska Institutet: professor Francis L. Demonico, en frontfigur när det gäller etisk organdonation och att stoppa trafficking med mänskliga organdonatorer, samt läkaren och forskaren Margaret A. Liu, som bidragit till grundläggande upptäckter mellan genaktivitet och immunsvar, vilket har betydelse för utveckling av vacciner och immunterapier. De båda promoverades av dekanen för forskning, Anders Gustafsson.

För underhållningen under kvällens ceremoni och bankett i Gyllene salen stod även sopranen Saara Rauvala, mezzosopranen Karin Osbeck, tenoren Willian Davis Lind och barytonsångaren Caspar Engdahl som ackompanjerades av Majsan Dahling på piano. Högtidsceremonin avslutades med fanborgens uttåg till tonerna av Star Wars Theme Song.

Rektors tal.

Text: Madeleine Svärd Huss

Foto: Ulf Sirborn och Stefan Zimmerman

Promotor promovering Marianne Schultzberg

Medicine hedersdoktorer 2017

Promovering opera

Promovering 12 maj 2017