Publicerad: 2014-11-17 12:41 | Uppdaterad: 2014-11-19 15:24

Hatten på för Karolinska Institutets nya doktorer

Foto: Ulf Sirborn

På fredagen den 14 november promoverades Karolinska Institutets nya medicine doktorer, alla disputerade under våren 2014. Under högtiden uppmärksammades även årets jubeldoktorer, och för första gången sedan jubileumsåret 2010 delades KI:s guldmedalj ut – till universitetskansler Harriet Wallberg, universitetets förra rektor.

I ett novembermörkt Stockholms stadshus, endast upplyst av ljuskällor som spred ett varmt ljus längs med balustraden, föll ett desto starkare strålkastarljus på årets nya doktorer. Av promotor Anders Gustafsson, dekan för forskarutbildning, fick de sin doktorshatt och ett diplom. Kanonsskott från stadshuskajen avfyrades som en salut för de 117 nya doktorerna som nu avslutat en upp till femårig period vid Karolinska Institutets forskarutbildning krönt med deras avhandlingar.

– Allt handlar om hårt arbete och om att försöka lösa problem, sa Anders Gustafsson som citerade Nobelpristagaren i litteratur, Samuel Becketts rader om att försöka igen trots motgångar och att aldrig ge upp: ”Try again. Fail again. Fail better.”.

Också fjorton jubeldoktorer, som promoverades vid Karolinska Institutet för 50 år sedan firades denna kväll, däribland antidopingprofilen professor Arne Ljungqvist som regeringen nyligen beslutat tilldela medalj för sitt arbete. Rektor Anders Hamsten framförde sitt varma tack för den kunskap jubeldoktorerna bidragit med och för att de berett väg för nya generationer.

Anders Hamsten överlämnade även Karolinska Institutets guldmedalj till Harriet Wallberg för att hon gjort ”exceptionella insatser” för universitetet. Bland annat uppmärksammades hon för att under sin tid som rektor vid Karolinska Institutet (2004–2012) ha initierat den fundraisingkampanj som resulterade i en miljard kronor till forskning och till Aula Medica som stod färdig 2013.

I sitt tal under den efterföljande banketten lyfte Anders Hamsten fram de två H:na, nya forskningsministern Helene Hellmark Knutsson, en av hedersgästerna, och universitetskanslern Harriet Wallberg, landets nu högst ansvariga för forskning respektive högre utbildning.

Harriet Wallberg kontrade i sitt tacktal med att KI visst verkar ha en lite blyg rektor, för han glömde det tredje H:et, nämligen Hamsten själv, med det viktiga uppdraget att leda Karolinska Institutet.

För musiken under promotionshögtiden stod bland andra Margareta Bengtson på sång och harpa, Anders Paulsson på sopransaxofon samt S:t Johannes kammarkör under ledning av Erika Alfredsson-Bohlin.

Text: Madeleine Svärd

Läs mer om Karolinska Institutet medaljer.