Publicerad: 2014-04-08 11:20 | Uppdaterad: 2014-11-26 11:03

Harriet Wallberg utreder systemet för utbildningarnas kvalitetssäkring

Karolinska Institutets förra rektor, Harriet Wallberg, blir regeringens utredare av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

I dag är det universitet och högskolor som ansvarar för att utbildningen håller hög kvalitet och Universtitetskanslersämbetet (UKÄ) som ansvarar för kvalitetssäkring och tillsyn. Utbildningarna utvärderas under en fyraårsperiod och när den avslutas hösten 2014 vill regeringen se över systemet.

Harriet Wallberg 2012– Vi har haft ett nytt kvalitetssäkringssystem sedan 2011 där resultatet av utbildningarna har utvärderats genom att framför allt titta på examensarbeten, och det visade sig vara ett ganska trubbigt instrument, säger Harriet Wallberg.

Regeringens uppdrag handlar bland annat om att få ett sammanhållet system som ska innefatta både lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete och de granskningar som UKÄ gör. Andra utgångspunkter är att kunna kontrollera att studenterna kan tillgodogöra sig de kunskaper som utbildningen ska ge, och att utbildningen ger en bra förberedelse för arbetslivet. Regeringen efterlyser också en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan lärosätena och UKÄ.

– Det finns tre huvudproblem som jag vill arbeta med, nämligen att dagens kvalitetssäkringssystem är trubbigt och inte inkluderar lärosätenas eget kvalitetssäkring och att det har låg legitimitet bland många lärosäten, säger Harriet Wallberg.

Men hon vill inte föregripa resultatet av utredningen om hur systemet kan komma att förändras.

– Det här blir en chans att få in synpunkter från alla parter, från lärosäten, arbetsmarknaden, regeringen, internationellt och från studenterna, det är ju faktiskt deras framtid det handlar om. Därefter kan vi lägga fram ett förslag, säger hon.

Uppdraget ska redovisas den 1 december 2014.

Text: Madeleine Svärd