Publicerad: 2014-09-11 17:34 | Uppdaterad: 2014-09-12 13:18

Hårdare kvalitetskrav på klinisk forskning – nytt ALF-avtal klart

Kvaliteten på den kliniska forskningen ska spela större roll för hur mycket statliga forskningsmedel landstingen får. Bristande kvalitet ska kunna innebära att landsting kan förlora möjligheten att bedriva universitetssjukvård. Det är innebörden i det nya avtal som tecknats mellan staten och landstingen. Det skriver utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Samarbetet mellan staten och vissa landsting kring utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården regleras i ett särskilt avtal – det så kallade ALF-avtalet. ALF-avtalen tecknas på flera år, det innevarande sades upp av staten 2009 och förhandlingar om ett nytt har pågått mellan aktörerna. Idag har en överenskommelse om ett nytt avtal undertecknats.

Huvudnyheten i det nya avtalet är att den införs en ny kvalitetsbaserad resursfördelningsmodell för den kliniska forskningen, 2016–2018 mäts kvaliteten genom en bibliometrisk utvärdering. Från och med 2019 införs en utvecklad modell för resursfördelning baserad på expertbedömning av olika underlag och indikatorer såsom forskningens förutsättningar, den genomförda forskningens kliniska betydelse och en bibliometrisk utvärdering. Återkommande utvärderingar av universitetssjukvården ska säkra kvaliteten och kunna innebära att avtal med enskilda landsting sägs upp.

Fler nyheter i avtalet:

  • Begreppet universitetssjukvård etableras. Det innebär den del av hälso- och sjukvården som utformas med särskild hänsyn till forskningens och utbildningens behov.
  • Det införs återkommande utvärderingar av universitetssjukvården med högt ställda krav på kvalitet och en viss miniminivå som universitetssjukvården ska uppnå.
  • Staten har rätt att med omedelbar verkan säga upp ALF-avtalet gentemot ett landsting som inte åtgärdat brister i universitetssjukvården inom en viss tid.

En nationell styrgrupp tillsätts för att följa avtalet och utvärdera.

Det nya ALF-avtalet träder i kraft den 1 januari 2015 och omfattar sju landsting – Stockholm, Uppsala, Östergötland, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten och Örebro.