Deltagare till studie sökes Har ni OCD i familjen? Vill du minska risken för att ditt barn utvecklar OCD?

Välkommen att delta i en studie vid Karolinska Institutet där man undersöker resultatet av att ge förebyggande insatser till föräldrar.

man med liten pojke i knät framför dator
Foto: pixdeluxe,Getty Images

Tvångssyndrom (OCD) debuterar oftast under barndomen. Tidigare studier har visat att barn och syskon till personer som lider av OCD löper fem gånger så hög risk att själva utveckla denna diagnos. I en ny studie vill forskare vid Karolinska Institutet undersöka om det går att ge en förebyggande insats till föräldrar, med förhoppning om att minska risken för att barnet utvecklar OCD.

Hur går studien till?

Efter en inledande intervju, får de föräldrar som deltar i studien arbeta med ett program på internet under fyra veckor. För att kunna utvärdera resultaten av programmet kommer en förälder att få fylla i frågeformulär och göra en telefonintervju efter 6 och 12 månader. Några av de deltagande föräldrarna kommer även tillfrågas om att delta i en kvalitativ intervju efter att ha genomfört programmet.

Vem kan delta?

I denna studie söker vi föräldrar till barn mellan sex och tio år, där barnet har en förälder eller syskon som själv har eller har haft OCD. 

Anmälan

Du anmäler dig här

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien eller deltagande, kontakta ansvarig forskare Kristina Aspvall: 

Kristina Aspvall

Adjungerad adjunkt

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.