Publicerad: 2022-10-16 10:09 | Uppdaterad: 2024-03-21 10:11

Har lagt grunden för optometrisk utbildning och forskning

Rune Brautaset har moderniserat KI:s utbildningar för blivande optiker och lagt grunden för en optometrisk forskningsmiljö vid KI. Idag forskar han bland annat om hur neurodegenerativ sjukdom kan ses i ögonbotten.

Rune Brautaset
Rune Brautaset är professor i optometri. Foto: Ulf Sirborn.

Vad arbetar du med? 

– Min viktigaste insats vid Karolinska Institutet är att jag etablerat ett modernt akademiskt optikerprogram, ett magisterprogram i klinisk optometri samt en optometrisk forskningsmiljö. Jag var den första disputerade optikern i Sverige och har idag medverkat till att tio doktorander lagt fram sina avhandlingar. Jag arbetar också med utbildningsfrågor i ett bredare perspektiv, bland annat i KI:s kommitté för utbildning.

Och din forskning? 

– Min tidiga forskning handlade om samsyn och samsynsproblem – det vill säga hur signaler från två ögon integreras till en gemensam bild i hjärnan. Senare har jag forskat mycket om samband mellan funktion och struktur i ögat, alltså kopplingen mellan de problem som patienten upplever och de vävnadsförändringar i ögat som vi kan registrera med våra instrument. Det gäller inte minst tekniken OC, optisk koherenstomografi, som på senare år blivit ett kraftfullt verktyg inom klinisk ögonforskning. 

– Idag forskar jag bland annat om hur OCT kan användas för att övervaka multipel skleros, MS. I ögonbotten ligger våra nervtrådar öppet och kan beskådas. De nervskador som MS orsakar sker även där och vi har visat att det går att mäta på ett tillförlitligt sätt. Förhoppningsvis kan vår forskning leda till enklare rutiner i vården för att övervaka sjukdomen. Framöver kommer vi att pröva samma princip vid andra sjukdomar, bland annat Alzheimers. 

– Ett annat spår i min forskning gäller ögonsjukdomen glaukom, där jag leder en randomiserad klinisk multicenterstudie som ska undersöka om vitamin B3 har en skyddande effekt mot denna sjukdom, som en är en av de vanligaste orsakerna till blindhet.

Vad vill du åstadkomma som professor? 

– Jag vill fortsätta driva utvecklingen av KI:s optiker- och optometriutbildningar, och medverka till utvecklingen av dessa yrkesroller i Sverige. En viktig del är att utveckla det interprofessionella samarbetet mellan optiker och resten av vården.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2022”

Om Rune Brautaset  

Professor i optometri vid institutionen för klinisk neurovetenskap  

Rune Brautaset är född i Arendal, Norge, 1973. Han är utbildad i optometri vid Buskerud University Collage, Kongsberg, Norge och University of Manchester Institute of Science and Technology, Storbritannien, med examen 1998. Vid det senare lärosätet disputerade han 2003. Brautaset har verkat vid KI sedan 2000, inledningsvis som lektor i optometri och senare som forskare och ledare. Han var enhetschef för optometri 2004–2018 och programdirektor för optikerprogrammet 2005–2016.  

Brautaset blev docent 2008. Idag är han chef för avdelningen för ögon och syn vid institutionen för klinisk neurovetenskap. 

Rune Brautaset har anställts som professor i optometri vid Karolinska Institutet från 1 september 2021. 

Se en film med Rune Brautaset