Deltagare till studie sökes Har du varit med om en traumatisk händelse som fortfarande plågar dig?

Kvinna sitter lutad mot vägg i profil
Foto: iStock

Om du varit med om en psykologisk traumatisk händelse kan symtom som jobbiga minnesbilder och undvikanden av saker som påminner om det man varit med om dröja sig kvar länge och gå över i något som kallas post-traumatiskt stressyndrom (PTSD).

Region Stockholm och Karolinska Institutet öppnar nu upp för anmälan till en studie för att undersöka om Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi kan minska denna typ av symtom för personer med PTSD. 

Du måste vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige för att få delta. Behandlingen är tio veckor lång och sköts helt via dator. Läs mer och gör en intresseanmälan här

Anmälan 

Anmälan sker på www.traumastudien.se

Kontaktuppgifter

För mer information kontakta projektledare Maria Bragesjö, Specialistpsykolog, Med. Dr.

Profile image

Maria Bragesjö

Postdoktorala Studier

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.