Deltagare till studie sökes Har du sömnbesvär? Delta i en studie och testa ett digitalt verktyg för bättre sömn

Visste du att mellan 20 och 30 procent av alla vuxna i Sverige besväras av sömnproblem? Forskare vid Karolinska Institutet vill undersöka om digitala hjälpmedel kan vara effektiva mot så kallad insomni. Om du upplever att dina sömnproblem påverkar din vardag och livskvalitet så kan du vara med i denna studie. Ditt deltagande innebär att du jobbar med digitala verktyg på egen hand i fyra veckor.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Filmstax,Getty Images/iStockphoto

Kort om studien

Syftet med denna studie är att jämföra olika versioner av ett digitalt psykologiskt verktyg för sömnbesvär. Verktyget är en blandning av information och övningar som kan förbättra ens sömnvanor. Forskarna vill undersöka deltagarens engagemang och effekt som verktyget har på individens sömnbesvär. Metoden är framtagen genom kognitiv beteendeterapi (KBT) och har goda effekter på sömnbesvär.

Hur går studien till?

Om du är intresserad av att delta i studien gör du din intresseanmälan via en säker plattform. Först svarar du på ett frågeformulär med frågor om din sömn, dig själv och ditt mående. Formuläret tar cirka 10 minuter att besvara. Om du bedöms att vara lämplig för studien  kommer du att bli kontaktad i telefon för en intervju som tar 15-30 minuter. Om bedömning görs att studien kan passa för dig, kommer du att slumpas till en version av verktyget som du kommer att få arbeta med. Du kommer att få använda verktyget under fyra veckor på egen hand med hjälp av instruktioner. Efter fyra veckor kommer du att bli kontaktad per telefon för en avstämning om hur det har gått för dig. För att få bästa möjliga hjälp av verktyget rekommenderar vi att du jobbar aktivt med verktyget under studiens gång, cirka 10-20 minuter per dag.

Vem kan delta?

Du som har fyllt 18 år, folkbokförd i Sverige och har sömnbesvär kan anmäla dig till studien.

Anmälan

För att anmäla dig till studien, klicka på länken nedan:

Kontakt till forskare

Har du frågor om studien och ditt deltagande? Du kan kontakta studiekoordinator Amira Hentati, leg. psykolog, doktorand, genom e-post: amira.hentati@ki.se

Profile image

Martin Kraepelien

Anknuten till Forskning

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.