Deltagare till studie sökes Har du nyligen haft en hjärtinfarkt och besväras av minnesbilder och oro för ditt hjärta?

Personer som har upplevt en akut hjärthändelse som kärlkramp eller hjärtinfarkt kan besväras av påträngande minnesbilder och oro för symtom som t.ex. hjärtklappning och tryck över bröstet. Många oroar sig också för nya hjärthändelser och avstår från fysiska aktiviteter. Forskare vid Karolinska Institutet testar effekten av KBT på distans i en ny studie för personer som har upplevt obehagliga hjärtrelaterade symtom. Deltagare från hela Sverige är välkomna.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Pornchai Soda,Getty Images/iStockphoto

Akut koronart syndrom är ofta en skrämmande händelse för personer som drabbas av det. Tidigare forskning visar att många patienter utvecklar posttraumatisk stress och hjärtrelaterad ångest. Det är vanligt att man då besväras av påträngande minnesbilder av hjärthändelsen, rädsla för hjärtrelaterade symtom och att man vill undvika saker och aktiviteter som påminner om händelsen. Många blir också rädda för nya hjärthändelser och för att vara fysiskt aktiva.

Kort om studien

Syftet med denna studie är att pröva en tidig psykologisk intervention (internet-KBT) specifikt framtagen för patienter som har haft en akut hjärthändelse.  Forskare vill utvärdera om behandlingen minskar posttraumatisk stress, hjärtfokuserad oro och ökar livskvalitet. KBT-behandlingen har tagits fram i samråd med hjärtläkare.    

Hur går studien till?

Först behöver du anmäla dig till studien via en länk nedan och då behöver du identifiera dig med BankID. Om du samtycker till att delta i studien kommer du vidare till frågeformulär om din hälsa, posttraumatisk stress, hjärtfokuserad oro, nedstämdhet och alkoholvanor. Frågorna tar ca 20 minuter att besvara. Du behöver besvara alla frågor vid samma tillfälle för att anmälan ska komma in till oss.

Efter att vi har mottagit din intresseanmälan blir du uppringd för en telefonintervju med en sjuksköterska och därefter en psykolog - för att bedöma om denna studie passar dig.

Deltagande innebär att du arbetar med textmaterial, gör övningar när det passar dig och har skriftlig kontakt med en psykolog via internet. KBT-behandlingen pågår i fem veckor. Personer från hela Sverige är välkomna att delta. Deltagandet är kostnadsfritt. Inga fysiska besök krävs för att delta.

Vem kan delta?

Behandlingen riktar sig till dig som är mellan 18 och 80 år och:

  • har haft hjärtinfarkt eller instabil angina för mellan 4 veckor och sex månader sen
  • besväras av påträngande minnesbilder, oro för hjärtat och upplever dig begränsad i din vardag 

Anmälan

För att läsa mer om studien och göra en intresseanmälan, klicka på länken nedan:

Kontakt till forskare

Vid frågor om deltagandet i studien vänligen kontakta ansvarig forskare:
Josefin Särnholm, leg. psykolog, med. dr., genom e-post: josefin.sarnholm@ki.se.

K8 Klinisk neurovetenskap

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.