Deltagare till studie sökes Har du mått dåligt på grund av spel om pengar? Få internet-KBT för spelberoende

Spel om pengar kan för vissa leda till problem. Man kan uppleva att man tappar kontrollen över spelandet. För vissa kan spelande höra ihop med psykiskt dåligt mående, som ångest, depression eller stress. I den här studien undersöker vi om psykologisk behandling (KBT) på internet kan minska problematiskt spelande, spelberoende och förbättra psykiskt mående.

Man sitter och pratar i mobil.
Foto: Bild Pexels. Pixabay Content License

Hur går studien till? 

När du söker till studien får du först svara på frågor online och genomgå en telefonintervju. Om du kan delta i studien kommer du, beroende på dina svar, erbjudas en av två snarlika internet-KBT-behandlingar som utvärderas inom ramen för forskningsprojektet. I den första studien lottas deltagare till att antingen direkt få internet-KBT för spelberoende eller samma behandling efter en viss tidsperiod. Den andra internet-KBT-behandlingen fokuserar på spelberoende och psykiskt dåligt mående. Deltagare som erbjuds den behandlingen kan påbörja behandlingen direkt.

Behandlingarna pågår i åtta veckor och du behöver ägna en halvtimme varje dag till olika övningar i behandlingsprogrammen.

Vem kan söka?

  • Du kan söka till studien om du upplevt problem med spel om pengar. 
  • Du måste vara minst 18 år 
  • Du måste vara villig att använda tjänsten Spelpaus (spelpaus.se) under behandlingens gång. 

Deltagandet är gratis. Under behandlingen har du löpande kontakt med en legitimerad psykolog eller psykolog under utbildning. Behandlingen sköts helt via dator. 

Internet-KBT är en effektiv behandling som visat sig hjälpsam för många som kämpar med spelberoende. Välkommen med din ansökan!

Kontaktuppgifter

Olof Molander

Med dr, leg psykolog och ansvarig för studien

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.