Publicerad: 2021-11-19 10:49 | Uppdaterad: 2021-11-19 10:49

Har du haft hjärtinfarkt? Vill du delta i en studie och prova KBT-behandling via internet?

dekorativ bild
Getty Images Foto: PeopleImages

En hjärtinfarkt kan vara en stressande livshändelse och det är vanligt att man efter en hjärtinfarkt oroar sig för hjärtat och för kroppsliga symtom. Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset gör en studie och utvecklar kognitiv beteendeterapi (KBT) för dem som har haft hjärtinfarkt och upplever hjärtrelaterad oro. Du som har haft dessa erfarenheter är välkommen att delta i denna studie.

dekorativ bild
iStock Foto: Mintr

Kort om studien

KBT-behandling har visat sig effektiv vid fysiska sjukdomar. Syftet med denna studie är att pröva om KBT-behandling via internet kan leda till förbättrad livskvalitet och minskad hjärtfokuserad oro för patienter som har haft hjärtinfarkt. I internetförmedlad KBT efter hjärtinfarkt undersöker forskare beteendemönster som behöver förändras för ökad livskvalitet. Övningarna i behandlingen har tagits fram i samråd med hjärtläkare.

Vem kan anmäla sig

Behandlingen riktar sig till dig som:

  • Har haft en hjärtinfarkt och det har gått minst 6 månader sedan hjärtinfarkten
  • Besväras av hjärtrelaterad oro och/eller upplever dig begränsad i din vardag
  • Är mellan 18 och 75 år

Inga fysiska besök krävs och deltagandet är kostnadsfritt.  Du kan vara bosatt var som helst i Sverige.

Hur går studien till?

KBT-behandlingen pågår i 8 veckor. Du arbetar med textmaterial, gör övningar i din vardag och har kontinuerlig online kontakt med en psykolog.

Du läser först igenom en forskningspersonsinformation och om du efter det samtycker till att delta i studien kommer du vidare till frågeformulär avseende hälsa, oro, nedstämdhet och alkoholvanor. 

Efter att vi har mottagit din intresseanmälan blir du uppringd för en telefonintervju med en sjuksköterska och därefter en psykolog för att säkerställa att behandlingen är lämplig för dig.

Anmälan

Om du är intresserad av att delta i studien klicka på länken nedan:

Länken till enkäten för studien om hjärtrelaterad oro

Du kommer då att behöva identifiera dig själv med BankID. Om du deltar i projektet måste sjukvårdsjournal föras i Karolinska Universitetssjukhuset journalsystem. För att det ska vara möjligt behöver vi veta vem du är och ditt personnummer. Ditt personnummer används inte för något annat syfte än journalföring.

Kontakter till forskare

Vid frågor om deltagandet i studien vänligen kontakta Josefin Särnholm, leg. psykolog, med. dr.
e-post; josefin.sarnholm@ki.se, telefon: 08-52483258