Deltagare till studie sökes Har du funderat på eller bestämt dig för att använda spiral som preventivmedel? Delta i en studie

Forskare vid Karolinska Institutet ska nu utvärdera en ny metod för smärtlindring vid spiralinsättning och söker studiedeltagare. Idag finns ingen lättillgänglig, effektiv smärtlindring för spiralinsättning utanför sjukhus. Målet med studien är att ta fram en sådan smärtlindring – så att fler väljer att använda spiral för att undvika oönskade graviditeter.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Lalocracio,Getty Images

För denna studie sökes just nu deltagare som önskar någon av de hormonspiraler som innehåller en lite lägre hormondos (Jaydess eller Kyleena) eller en hormonfri kopparspiral som preventivmedel. Visar sig denna nya metod för smärtlindring vara effektiv kan den erbjudas till alla inför spiralinsättningen, och vi kan få fler att välja spiral som preventivmedel. Det kan vara positivt både för individen, som inte behöver oroa sig för en oönskad graviditet, och för samhället. 

Hur går studien till?

Du som vill använda någon av de hormonspiraler med lite mindre hormon eller en kopparspiral som preventivmedel  kontaktar ansvarig forskare på Danderyds Sjukhus (se mejladress nedan). Spiralen sätts in av en barnmorska eller läkare. Vid dagen för insättning signerar du ett samtycke, får lämna ett graviditetstest och svarar på en del frågor. Sedan lottas du till att få antingen smärtlindring eller placebo (ingen smärtlindring).  Efter en enklare gynekologisk undersökning sätts spiralen in. Du får skatta din smärtupplevelse på en speciell skala vid olika tidpunkter under och efter insättningen.  Tre månader efter insättningen får du ett mejl med en länk till uppföljningen som tar ca 2-3 minuter att fylla i. Även den som inte använder spiral vid tiden för uppföljning förväntas fylla i enkäten. Det utgår ingen ersättning för deltagande i studien.

Vem kan delta?

För att kunna vara med i studien behöver du:

  • vara kvinna, mellan 18 och 31 år
  • inte ha fött barn
  • inte ha spiral just nu
  • vara frisk
  • önska använda en hormonspiral med lite mindre hormon (Jaydess som kan användas i 3 år, eller Kyleena som kan användas i 5 år), alternativt en kopparspiral (som kan sitta i 5 år). 

Deltagande i studien är helt frivilligt och du som deltagare kan när som helst avbryta din medverkan. Detta påverkar inte planerad behandling i övrigt eller eventuellt framtida behandling. Deltagare är försäkrade genom sedvanliga försäkringar inom hälso- och sjukvården.

Anmälan

För att anmäla dig till studien,  anmäl ditt intresse till ansvariga forskare Niklas Envall på Kvinnoklinikens forskning på Danderyds Sjukhus. genom e-post eller i telefon:

Niklas Envall: e-post: niklas.envall@ki.se, tel: 0704090925;

Profile image

Niklas Envall

Anknuten till Forskning;Anknuten Till Forskning
Profile image

Helena Kopp Kallner

Lektor/Överläkare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.