Deltagare till studie sökes Har du funderat på eller bestämt dig för att använda spiral som preventivmedel? Delta i en studie

Forskare vid Karolinska Institutet ska nu utvärdera en ny metod för smärtlindring vid spiralinsättning och söker studiedeltagare. Idag finns ingen lättillgänglig, effektiv smärtlindring för spiralinsättning utanför sjukhus. Målet med studien är att ta fram en sådan smärtlindring – så att fler väljer att använda spiral för att undvika oönskade graviditeter. Nu sökes deltagare till denna studie.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Lalocracio,Getty Images

Idag finns ingen lättillgänglig effektiv smärtlindring för spiralinsättning utanför sjukhus. Målet med studien är att kunna ta fram en effektiv metod för smärtlindring, som är lättillgänglig och som i sig inte orsakar smärta för patienten. Visar sig denna nya metod för smärtlindring vara effektiv kan den erbjudas till alla inför spiralinsättningen, och vi kan få fler att välja spiral som preventivmedel. Det kan vara positivt både för individen, som inte behöver oroa sig för en oönskad graviditet, och för samhället. 

Hur går studien till?

Du som vill använda spiral som preventivmedel tillfrågas om deltagande av barnmorskan på mottagningen, eller kontaktar ansvarig forskare på Danderyds Sjukhus (se mejladress nedan). Spiralen sätts in av en barnmorska eller läkare. Vid dagen för insättning signerar du ett samtycke, får lämna ett graviditetstest och svarar på en del frågor. Sedan lottas du till en av två smärtlindringsmetoder. Efter en enklare gynekologisk undersökning satts spiralen in. Du får skatta din smärtupplevelse på en speciell skalan inför insättningen, efter bedövningen, direkt och 10 minuter efter insättningen. Tre månader efter insättningen får du ett mejl med en länk till uppföljningen som tar ca 2-3 minuter att fylla i. Även den som inte använder spiral vid tiden för uppföljning förväntas fylla i enkäten. Det utgår ingen ersättning för deltagande i studien.

Vem kan delta?

För att kunna vara med i studien behöver du:

  • vara kvinna, mellan 18 och 31 år
  • inte ha fött barn
  • inte ha spiral just nu
  • vara frisk

Deltagande i studien är helt frivilligt och du som deltagare kan när som helst avbryta din medverkan. Detta påverkar inte planerad behandling i övrigt eller eventuellt framtida behandling. Deltagare är försäkrade genom sedvanliga försäkringar inom hälso- och sjukvården.

Anmälan

För att anmäla dig till studien,  anmäl ditt intresse till ansvariga forskare Niklas Envall eller Helena Kopp Kallner på Kvinnoklinikens forskning på Danderyds Sjukhus. genom e-post eller i telefon:

Niklas Envall: e-post: niklas.envall@ki.se, tel: 0704090925;

Helena Kopp Kallner: e-post: helena.kopp-kallner@ki.se, tel: 0704402070

Niklas Envall

Anknuten till Forskning
D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Helena Kopp Kallner

Lektor/överläkare
D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.