Deltagare till studie sökes Har du fött barn de senaste fem åren?

Din erfarenhet kan bidra till viktig forskning inom förlossningsvården. Forskare vid Karolinska Institutet genomför en enkätstudie för att bättre förstå vad som bidrar till positiva respektive negativa upplevelser i samband med barnafödande.

Spädbarnshand
Foto: GettyImages.

Vården behöver ständigt utvecklas och denna enkätstudie syftar till att ta reda på vilka faktorer som bidrar till positiva och negativa upplevelser och vad som är viktigt för dig under din graviditet, förlossning och tiden efter barnets födelse. 

Studien på Karolinska Institutet är en del av ett stort internationellt forskningssamarbete. Den kunskap som inhämtas kommer att hjälpa oss att förbättra vården som ges till gravida och födande i Sverige, och även bidra till ett internationellt perspektiv på barnafödande.

Vem kan delta?

Du som har fött barn i Sverige under de senaste fem åren.

Hur går studien till?

Du kommer till enkäten genom att använda länken nedan.

Deltagandet är frivilligt och enkäten kan fyllas i på dator, mobil eller surfplatta och tar cirka 30 minuter. Om du avbryter kan du ange din mejladress för att återvända senare. All data hanteras säkert och anonymt. Din mejladress sparas inte och är inte tillgänglig för forskargruppen.

Delta i studien

Delta i studien genom att svara på enkäten.

Kartan visar var de sammarbetande universitetet ligger: Western Sydney University, University of Groningen, Taipei Medical University, Edna Adan University, Hangzhou Normal University, The University of Tokyo, Kings College London, Universitas Arhusiensis
Studien görs i samarbete med Western Sydney University, University of Groningen, Taipei Medical University, Edna Adan University, Hangzhou Normal University, The University of Tokyo, Kings College London, Universitas Arhusiensis, Universidade de Sao Paolo, Mulungushi University, Turku University of Applied Sciences. Foto: Western Sydney University (rev).

Ansvariga för projektet

Profile image

Malin Edqvist

Huvudansvarig forskare, barnmorska, fil dr.
Profile image

Hanna Ulfsdottir

Projektledare, barnmorska, PhD, bitr lektor.
Profile image

Frida Viirman

Projektledare, barnmorska, PhD, postdoktor.
Institutionen för medicin, Solna

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.