Publicerad: 2021-09-23 08:50 | Uppdaterad: 2021-09-23 08:45

Har du drabbats av stroke eller TIA? Få hjälp med träning via mobilen

dekorativ bild
iStock Foto: Lordn

Det är bevisat att fysisk aktivitet vid stroke och TIA (transitorisk ischemisk attack) förbättrar hälsan och minskar risken för att bli sjuk igen. Forskare vid Karolinska Institutet undersöker nu hur rehabilitering på distans kan leda till bättre hälsa efter stroke eller TIA. Du som har drabbats av stroke eller TIA är välkommen att delta i denna studie. Det är lätt att ansöka och inga fysiska besök krävs.

Hur går studien till?

Studien undersöker hur rehabilitering på distans via en mobilapp kan ge stöd för träning och fysisk aktivitet. Deltagarna i studien kommer att delas in i två olika grupper som erbjuds rehabiliteringsprogram på distans och regelbunden kontakt med fysioterapeut. Båda programmen pågår i sex månader och där ingår träning, stöd och coachning för fysisk aktivitet och uppföljning av hälsan av en fysioterapeut.

Vem kan anmäla sig?

Studien vänder sig till dig som:

  • drabbats av stroke eller TIA tre månader till tio år innan deltagande i studien
  • kan gå självständigt inomhus med eller utan gånghjälpmedel
  • har tillgång till en mobiltelefon (smartphone) med Bank-ID och internetuppkoppling
  • är folkbokförd i Sverige

Du kan vara bosatt var som helst i Sverige. Ditt deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Läs mer om studien och anmäl dig här. Efter att du fyllt i anmälan kommer du att kontaktas av en fysioterapeut i projektgruppen för mer information.

Kontaktperson för studien:

Profile image

David Moulaee Conradsson

Universitetsadjunkt;Biträdande Lektor