Deltagare till studie sökes Har ditt barn kontakt med logoped för språkliga svårigheter? I så fall kan ni delta i SPETS!

Barn födda 2018, 2019 eller 2020 rekryteras nu via logopedmottagningar i Stockholm och Göteborg. Prata med ditt barns logoped om du är intresserad av att delta.

Barn i bakgrund håller upp sina händer
Photo by bady abbas on Unsplash

Vad handlar SPETS om?

SPETS undersöker logopedisk behandling för barn med språkliga svårigheter, och hur behandlingen hjälper.

Vad innebär deltagande i SPETS?

  • Föräldrar fyller i enkäter vid fyra tillfällen under 2-3 år.
  • Barnets logoped skickar delar av sin bedömning till forskarna.

Barnets logopedbehandling påverkas inte.

Kontaktuppgifter

Har du frågor? Kontakta spets@ki.se

För mer information, se SPETS hemsida 

Profile image

Sofia Strömbergsson

Ansvarig forskare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.