Deltagare till studie sökes Har din ungdom varit med om en traumatisk händelse som fortfarande plågar denna?

Barn och ungdomar som upplevt svåra händelser kan lida av PTSD. Jobbiga minnesbilder påverkar vardagen och kan leda till att den drabbade undviker olika situationer.

flicka ledsen
Foto: Pixabay

Forskare vid Karolinska Institutet undersöker i en ny studie effekten av traumafokuserad KBT via internet där ungdomar mellan 13 och 17 år som lider av PTSD kan delta. Studien görs i samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och Rädda Barnen. 

Behandlingen är tolv veckor lång och sköts helt via dator. Läs mer och gör en intresseanmälan här. 

Kontaktperson

Maria Bragesjö

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.