Publicerad: 2014-03-25 10:00 | Uppdaterad: 2014-11-26 09:59

Här är de nya hedersdoktorerna vid Karolinska Institutet

Tidigare VD:n för Meda AB, Anders Lönner, och professorn i hematologi, Zhu Chen, blir medicine hedersdoktorer, och tandläkaren William P Magee och sjuksköterskan Kathleen S Magee, blir odontologie hedersdoktorer vid Karolinska Institutet. Det har styrelsen för forskning beslutat.

Grunden för att utse hedersdoktorer är att de ska ha gjort viktiga vetenskapliga insatser, särskilda insatser för Karolinska Institutet eller generella insatser för mänskligheten inom Karolinska Institutets verksamhetsområden.
– I år är det alldeles särskilt roligt att vi har möjlighet att utse två medicine och två odontologie hedersdoktorer, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.

Han är medveten om att utnämningen av Zhu Chen kan uppfattas som kontroversiell med tanke på att han innehaft en ministerpost i den kinesiska regeringen, men säger också att det som Karolinska Institutet honorerar honom för är framför allt hans stora insatser för medicinsk forskning.

– Som forskare står han bakom en helt ny behandlingsmetod för leukemi. I Kina har han jobbat hårt för att reformera hälso- och sjukvården, byggt upp samarbeten och samverkan med Karolinska Institutet, och möjliggjort för många forskarstudenter att komma till KI, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Så här motiverar styrelsen för forskning samtliga nya hedersdoktorer, som promoveras i Stockholms stadshus den 23 maj i år:

Anders Lönner, hedersdoktor 2014Till medicine hedersdoktor utses Anders Lönner, pol mag och tidigare VD för KaroBio, vVD för Astra AB, styrelseledamot i läkemedelsbolaget Valeant och under åren 1999–2013 koncernchef för läkemedelsbolaget Meda AB. Genom sitt entreprenörskap har Anders Lönner haft stor betydelse för svensk läkemedelsforskning, svensk läkemedelsindustri och det svenska samhället i stort. Anders Lönner har under många år visat ett starkt personligt engagemang för Karolinska Institutet, särskilt inom området klinisk behandlingsforskning. Han har bidragit till ökad samverkan mellan Karolinska Institutet och läkemedelsindustrin. Han har fungerat som rådgivare i innovationsfrågor och aktivt deltagit i Karolinska Institutets externa aktiviteter, såväl i Sverige som internationellt.

Zhu Chen, hedersdoktor 2014Till medicine hedersdoktor utses Zhu Chen, läkare och professor i hematologi, honorary director för Shanghai Institute of Haematology och chef för Shanghai Center for Systems Biomedicine vid Shanghai Jiao Tong University. Zhu Chen har innehaft en rad forskningsuppdrag vid medicinska institutioner såväl i Kina som i Frankrike, USA och Kanada. Som forskare har Zhu Chen bland annat tagit fram nya behandlingsmetoder mot akut promyelocytisk leukemi – en dödlig blodsjukdom som tack vare hans forskning blivit behandlingsbar. Under sin tid som Kinas sjukvårdsminister 2007–2013 initierade och drev Zhu Chen ett mycket framåtsyftande reformarbete av Kinas sjukvårdssystem. Han kom också att spela en betydelsefull roll i Sveriges och Kinas gemensamma ansträngningar för förbättrad folkhälsa. Genom hans försorg har ett mycket stort antal unga kinesiska forskare kommit till KI för att erhålla forskarutbildning. Som vice-president i Chinese Academy of Science har han arbetat för att främja samarbetet mellan Karolinska Institutet och ledande universitet i Kina, bl a Shanghai Jiao Tong University och Sun Yat-sen University i Guangzhou.

Magees, hedersdoktorer 2014Till odontologie hedersdoktorer utses tandläkaren och plastikkirurgen William P. Magee och sjuksköterskan och kuratorn Kathleen S. Magee. År 1982 grundade de välgörenhetsorganisationen Operation Smile vars verksamhet syftar till att behandla barn med ansiktsdeformiteter i låg- och medelinkomstländer. Insatserna riktas mot barn som föds med läpp-, käk-, och gomspaltsdefekter, vilket inte sällan leder till att dessa barn dör på grund av näringsbrist i tidig ålder eller att de göms undan så att de varken får skolgång eller ett vanligt socialt liv. Med stöd av generösa givare och medicinska volontärer har organisationen hittills opererat över 200.000 barn, utan kostnad för deras familjer. Behandlingen har även omfattat nutritionsrådgivning, lekterapi, talträning och tandvård. Operation Smile är idag en världsomfattande humanitär organisation med centrum i Virginia Beach, Virginia, USA. Den utgör ett globalt nätverk av stiftelser med verksamhet i över 60 länder. I Sverige finns Operation Smile sedan 2010, med cirka 200 volontärer från olika vårdyrken. Många av volontärerna är verksamma vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset.