Publicerad: 2020-02-11 09:31 | Uppdaterad: 2020-02-11 15:22

Happy Women and Girls in Science Day!

Idag på “the International Day of Women and Girls in Science” vill vi särskilt uppmärksamma alla våra kvinnliga forskare vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi!

Vid Institutionen har vi 618 medarbetare varav 260 är kvinnliga forskare. De är verksamma inom både preklinisk och klinisk forskning inom många olika områden som till exempel genetik, endokrinologi och kirurgi. Av 40 professorer vid MMK så är 37% kvinnor.

Vi hoppas och tror att våra forskare kan verka som förebilder och inspirera fler till en forskarbana. På vår webbplats ki.se/mmk kan du läsa mer om forskning, utbildning och hur det går till att bli doktorand.

Female Professors at MMK 2020