Publicerad: 2008-06-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Hans Wigzell hedersdoktor i New York

KIs tidigare rektor, professor emeritus Hans Wigzell, har blivit hedersdoktor vid The Feinstein Institute i New York.

Hans Wigzell. Foto: Ulf Sirborn
Hans Wigzell. Foto: Ulf Sirborn

Han tilldelades hedersdoktoratet för sin immunologiska forskning och vad den betytt för förståelsen om hur immunsystemets celler kommunicerar med varandra. The Feinstein Institute är ett ungt institut som fokuserar på forskning och läkarutbildning.

Hans Wigzell har tidigare fått hedersdoktorat från Tor Vergata universitetet i Rom och Åbos universitet.