Publicerad: 2015-01-15 14:50 | Uppdaterad: 2015-01-15 16:19

Handledaren har avgörande roll för läkar­studentens examensarbete

Riitta Möller och Mimmi Shoshan vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik och Sari Ponzer vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, har publicerat en artikel i Läkartidningen: Handledaren har avgörande roll för läkar­studentens examensarbete.

Alla läkarstudenter i Sverige genomför ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng som koordineras vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Examensarbetskursen syftar bland annat till att främja studenternas professionella utveckling, öka deras vetenskapliga kompetens samt stimulera deras intresse för forskning. Examensarbeten har en central roll vid Universitetskanslersämbetets bedömning av utbildningarnas kvalitet. På Karolinska institutet har hittills 843 studenter deltagit i examensarbeteskursen, och efteråt angav 48 procent av dem att de om 5 år skulle vilja arbeta som läkare med visst inslag av forskning. Examensarbetskurs kräver en tydlig struktur och uppföljning, och handledaren har en avgörande roll för studenternas framgång.