Publicerad: 2021-10-14 10:17 | Uppdaterad: 2024-03-21 10:19

Han översätter bilder till data

Torkel Brismar forskar om hur röntgenbilder och annan medicinsk avbildning kan översättas till kvantitativa mått. Dessa kan användas för bedömning av till exempel cancer eller benskörhet och hjälpa läkare att fatta rätt beslut.

Torkel Brismar i labbet, i bakgrunden en skärm med en bild av ett kranium.
Torkel Brismar forskar bland annat om dosering av kontrastmedel vid medicinsk avbildning. Foto: Ulf Sirborn

Vad forskar du om?

– Jag är röntgenläkare och forskar om nya och förbättrade röntgen- och MR-metoder. Framför allt är jag intresserad av att utveckla nya mått – det som kan kallas kvantitativ radiologi. Röntgenbilder innehåller ofta mer information än vad som förmedlas till behandlande läkare idag, och om detta kan kondenseras i enkla siffermått kan det hjälpa läkaren att exempelvis bedöma sjukdomsgrad, malignitet och prognos samt välja lämplig behandling. Från början gällde min forskning mått på benskörhet. Där har vi visat att det enkelt skulle gå att screena för osteoporos, till exempel i samband med mammografi.”

Vilka områden har tillkommit?

– Idag samarbetar vi en hel del med njurmedicin, bland annat för att utveckla mått för att identifiera patienter där nedsatt njurfunktion skadar hjärta och blodkärl. Ett annat spår gäller bedömning av hur mycket av levern som kan opereras bort vid cancer utan att patienten drabbas av leversvikt. Vi utvecklar också nya typer av digital bildanalys för att ur röntgenbilder utläsa exempelvis hur aggressiv en tumör är.

– Dessutom har vi flera projekt som gäller kontrastmedel vid avbildning, bland annat om dosering för bästa bildkvalitet – idag doseras kontrastmedel efter kroppsvikt, vilket inte är optimalt. Vi undersöker om mått på hjärtats kapacitet och förhållandet mellan fett och muskler kan användas för bättre dosering. Vi utvärderar också ett nytt MR-kontrastmedel för patienter med nedsatt njurfunktion – något som helt saknas på marknaden idag.

Vad blir nästa steg för er?

– Vi har just påbörjat vårt första projekt där vi ska träna en AI att bedöma röntgendata. Ur ett stort material med datortomografier ska den lära sig att identifiera patienter med hög risk för höftledsfraktur. Maskininlärning är överlägsen människor när det gäller att väga ihop många variabler, så detta är ett viktigt steg i vår forskning.

Om Torkel Brismar

Professor i medicinsk radiologi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Torkel Brismar är född i Stockholm 1970 och utbildad vid KI med läkarexamen 1995. Han fick sin läkarlegitimation 1999 och disputerade vid KI samma år. Våren 1999 gjorde han postdoc vid University of California San Francisco, USA.

Torkel Brismar blev docent 2006 och har varit engagerad vid KI som lektor, forskare och adjungerad professor.

Som kliniker har han genomgående varit verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge där han idag är specialist i radiologi, överläkare samt chef för kliniska prövningar vid röntgenkliniken.

Torkel Brismar har anställts som professor i medicinsk radiologi vid Karolinska Institutet från den 1 februari 2021.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film om Torkel Brismar