Publicerad: 2014-10-28 09:53 | Uppdaterad: 2014-10-28 09:59

Han byter KI mot Harvard

Niklas Mejhert, forskare på Lipidlaboratoriet, har nyligen flyttat till Boston med erbjudanden om två olika stipendier i bagaget.

Niklas MejhertInom loppet av några veckor har Niklas Mejhert erbjudits stipendier för postdoktorala tjänster, både från ifrån Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) och Wenner-Gren Stiftelserna (WGS).

– Det är naturligtvis jätteroligt och ett kvitto på att forskningen jag har genomfört tillsammans med mina handledare på Lipidlaboratoriet är intressant samt att mitt nya projekt på Harvard har bra potential, säger en glad Niklas Mejhert.

Han tillägger dock att stipendierna tyvärr inte går att kombinera, så därför kommer han att välja WGS-stipendiet som sträcker sig över tre år, ett år längre än SSMF-stipendiet.

Berätta lite om din forskning!

– Under min doktorandperiod studerade jag faktorer som påverkar fettvävnadens funktion vid olika metabola sjukdomstillstånd, exempelvis fetma. Mitt projekt på Harvard har en tydligare cellbiologisk inriktning och syftar till att identifiera mekanismer som avgör hur mycket fett celler kan lagra, utan att det påverkar deras funktion negativt.

Varför valde du att forska om just detta?

– Jag tycker att många forskningsområden är intressanta och således var det inte ett lätt val. Det som fick mig att välja detta fält är den klara kliniska kopplingen. Möjligheten att kombinera klinisk med molekylär/cellbiologisk forskning tilltalar mig.

Vilka är dina drivkrafter som forskare?

– Det är många delar av forskningsyrket som motiverar mig, men en av de största är möjligheten till att upptäcka saker som endast ett fåtal andra i världen känner till.

Sedan oktober är Niklas Mejherts nya arbetsplats Farese & Walther Laboratory som tillhör Harvard School of Public Health, Harvard University, USA. Om allt går enligt planerna kommer han att stanna här tills det egna forskningsprojektet är genomfört, troligtvis två/tre år.

Vilka förväntningar har du på din USA-vistelse?

– Arbetsmässigt ska det bli intressant att lära sig tekniker som jag inte testat tidigare samt att träffa nya kollegor. Då jag åker tillsammans med min fru och son ska det också bli roligt att ta sig in i det amerikanska samhället med allt vad det innebär.

Hur känns allt så här långt?

– Det känns verkligen kanon! Dock är det mycket att fixa i början och varje enskilt moment tar mer kraft och tid att genomföra än vad det hade gjort på hemmaplan, säger Niklas Mejhert.