Publicerad: 2009-10-13 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Hämmad fostertillväxt ökar risken för astma

[PRESSMEDDELANDE 2009-10-12] Barn som föds med låg födelsevikt har en ökad risk för att utveckla astma senare livet, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Studien, som publiceras i tidskriften Pediatrics, bygger på information om astmaförekomst hos 10 918 tvillingar ur det svenska Tvillingregistret.

Varje tvilling länkades till det rikstäckande medicinska födelseregistret (MFR), där bland annat födelsevikt och gestationsålder - hur långt graviditeten är gången när barnet föds - finns registrerat. Då tvillingar har samma gestationsålder samt delar arvsanlag, miljö i livmodern och förhållanden under tidig uppväxt är tvillingstudier ett utmärkt sätt för att undersöka sambandet mellan fostertillväxt och sjukdom i barndomen.

- Vår studie visar att det finns ett klart samband mellan fostertillväxt och astma som är oberoende av gestationsålder och miljömässiga respektive genetiska faktorer, säger Catarina Almqvist Malmros, barnläkare och forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Man räknar med att ungefär var tionde svensk lider av astma och de senaste decennierna har antalet barn med astma ökat stadigt. Samtidigt föds allt fler barn med låg födelsevikt. Låg födelsevikt kan ses som ett tecken på undernäring i fosterstadiet och studien tyder på att hämmad fostertillväxt påverkar fostrets lungutveckling.

Publikation:

Ortqvist AK, Lundholm C, Carlström E, Lichtenstein P, Cnattingius S, Almqvist C

Familial factors do not confound the association between birth weight and childhood asthma

Pediatrics 2009 Oct;124(4):e737-43, Epub 28 September 2009

För ytterligare frågor, kontakta: