Skip to main content

Halvtidskontroller Halvtidskontroll Peter Alping

2019-08-20 13:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Seminarierummet i CMM, våning 4

Titel:

Pharmacoepidemiological studies of rituximab and other recent therapies in multiple sclerosis

Handledare:

Professor Fredrik Piehl, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Thomas Frisell, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:

Professor Anne-Marie Landtblom, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Forskarassistent Zheng Chang, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Forskare Nicola Orsini, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

 

Contact

Peter Alping Doktorand