Skip to main content

Halvtidskontroller Halvtidskontroll – Christina Ekenbäck

2020-01-16 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Föreläsningssal Venen målpunkt J plan 5

Halvtidskontroll – Christina Ekenbäck
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus,
Medicinsk Vetenskap
Hjärtinfarkt med normala kranskärl samt sympatisk och
vaskulär funktion vid Takotsubo syndrom

Contact