Publicerad: 2010-04-27 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Hälsoinsatser förbättrar anställdas arbetsförmåga

[NYHET 2010-04-27] Företag som aktivt arbetar med hälsofrämjande insatser på både organisation och individnivå kan förbättra de anställdas arbetsförmåga med upp till 10 procent. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Malin Lohela KarlssonFoto: Anna Löfgren

- Vår forskning har inneburit att över 150 000 människor i Sverige och Norge via sina företag har fått möjlighet till såväl förbättrad arbetsmiljö som bättre hälsa, vilket har gynnat de som arbetar på företagen men även företagens produktion, säger Malin Lohela Karlsson, forskare vid avdelningen för intervention och implementeringsforskning.

Den nu aktuella avhandlingen visar att för att få en förbättrad hälsa och arbetsförmåga är det avgörande att företagen arbetar parallellt med insatser på både organisations- och individnivå. Genom detta kan de anställdas hälsa och arbetsförmåga förbättras med upp till 10 procent och produktionsförluster till följd av ohälsa minskas. Insatser på individnivå handlar om att tidigt fånga upp de som är på väg in i ohälsa och erbjuda dem vetenskapligt kvalitetssäkrade insatser för att förebygga ohälsa och funktionsnedsättning. Insatser på organisationsnivå handlar om att aktivt arbeta med den psykosociala arbetsmiljön.

Forskarna identifierar ett antal nyckelfaktorer i arbetsmiljön som företagen kan arbeta med för att uppnå förbättringar i arbetsförmåga och minskat produktionsbortfall: ledarskap, socialt klimat, vi-känsla och engagemang i företaget, möjligheter och resurser att genomföra sitt arbete samt balansen mellan krav och kontroll. Resultaten visar också att om dessa faktorer försämras så försämras också de anställdas arbetsförmåga.

Avhandlingen bygger på en av Sveriges största implementeringsstudier, den så kallade AHA-studien, som genomfördes på fyra stora och medelstora företag under tre år i början på 2000-talet under ledning av Professor Irene Jensen. De företag som deltog i studien arbetade aktivt med AHA-metoden som innebar att livsstil, hälsa och arbetsmiljö kartlades, för att sedan erbjuda de anställda förebyggande och rehabiliterande insatser, exempelvis via företagshälsovården.

AHA-metoden används idag av ett stort antal olika organisationer och företag, bland annat via AFA Försäkring suntliv.nu. Avhandlingsarbetet har finansierats av AFA försäkringar, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering och FAS.

Doktorsavhandling:

Malin Lohela Karlsson

Healthy workplaces: Factors of importance for employee health and organizational production

Disputation skedde den 16 april 2010 vid Institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för intervention och implementeringsforskning. ISBN: 978-91-7409-856-3

För ytterligare frågor, kontakta: