Publicerad: 2021-04-27 17:05 | Uppdaterad: 2021-04-28 08:24

Hälsoeffekter av luftföroreningar - Aktuella forskningsresultat

IMM anordnar ett digitalt seminarium om hälsoeffekter av luftföroreningar den 26 maj kl. 10.00 - 11.30.

Luftföroreningar Indien
Luftföroreningar Indien Foto: Petter Ljungman

Exponering för luftföroreningar kan öka risken för en rad sjukdomar och för tidig död. Senare års forskning visar att det även finns samband mellan långtidsexponering för luftföroreningar och flera stora folksjukdomar. Riktlinjer och gränsvärden har bidragit till minskade luftföroreningshalter i delar av världen. Men över 90 % av jordens befolkning bor i områden där halterna överstiger WHO:s riktlinjer för luftkvalitet och ca 8 miljoner människor per år beräknas avlida i förtid pga luftföroreningar. Även i Sverige bidrar exponering för luftföroreningar till ett stort antal sjukdomsfall och förtida dödsfall.

Hur långt skyddar dagens riktvärden? Vilka sjukdomar kan luftföroreningar ge upphov till? Vad visar nya forskningsrön från Sverige och resten av världen?

Institutet för miljömedicin (IMM) anordnar ett webb-seminarium där vi sammanfattar aktuella forskningsresultat och söker svara på ovanstående frågor.

Information om program och anmälan