Publicerad: 2015-02-20 10:07 | Uppdaterad: 2015-02-20 10:10

Hälsoeffekter av arsenik

Professor Marie Vahter, IMM

Professor Marie Vahter har intervjuats om hälsorisker av arsenik med anledning av att SVT Nyheter låtit undersöka tio populära risprodukter och funnit arsenik i sex av dem. IMM vill framhålla behovet av kontroll av föroreningar i vår kost, liksom gränsvärden, även om de ibland måste bli preliminära. Det görs mycket forskning rörande arsenik i ris, men mycket mer kunskap behövs både vad gäller hälsorisker och möjligheter att sänka halterna av både arsenik och kadmium i ris och risprodukter.

Länk till reportage på SVT Nyheter

Kommentar från Livsmedelsverket

Läs mer om arsenik på IMMs Riskwebb