Publicerad: 2022-06-13 08:51 | Uppdaterad: 2022-08-21 10:28

Hälsa i fokus på Stockholm+50

Stockholm+50
Dr. Shervin Shahnavaz, Vice Ordförande Rådet för Miljö och hållbar utveckling KI, Dr. Maria Neira, WHO Director, Environment, Climate and Health, Dr. Naoko Yamamoto, WHO Assistant Director-General for Universal Health Coverage - Healthier Populations, Cristina Romanelli, WHO Climate Change, Biodiversity and Health Focal Point. Foto: Gerardo Zamora,Executive Officer, World Health Organization

Under FNs miljömöte 2-3 Juni så kallade Stockholm +50 fick hälsa en särskilt plats då ordet användes i temat för hela konferensen ”A healthy planet för prosperity of all”. I och med detta kunde planetens hälsa kopplas till människors hälsa och välstånd.

Flera talare såsom Anders Nordström, Sveriges ambassadör för global hälsa gjorde denna koppling och menade att det som gynnar planetens hälsa är ofta också bra för människors hälsa. Vid Stockholm +50 fördjupade världshälsoorganisationen de miljö- och klimatrelaterade hälsoaspekterna under ett seminarium som KI var medarrangör till.

Under seminariet presenterade WHO både sitt recept för en hälsosam återhämtning efter Covid-19 men också en policysammanfattning som sätter fokus på frågan om klimatförändringar och psykisk hälsa. Skyddet för och rätten till grundläggande förutsättningar för liv, såsom ren luft, rent vatten och ren mark togs upp av flera talare - detta utifrån FNs nya resolution 48/13 som erkänner att en ren, hälsosam och hållbar miljö är en mänsklig rättighet.

Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, medgrundare av Ella Roberta Family Foundation, var en av de talarna om berörde mest. Hon berättade om sin dotter Ella, som nio år gammal dog av sin astma på grund av luftföroreningar. Rosamund berättade om sin kamp för att hålla dottern vid liv, om de psykiska konsekvenserna av dotterns andningssvårigheter och om dödsskräcken. Hon berättade även om sin kamp i brittisk domstol för att kunna bevisa att den höga nivån av luftföroreningar hade en central del i att Ella inte överlevde sin sjukdom - en kamp som hon så småningom vann. 

Vår rektor Ole Petter Ottersen avslutande seminariet med reflektioner och avslutande kommentarer. Han upplevde det som chockerande att upp till 80% av ungdomarna från det Globala Syd som skulle delta i Stockholm+50 inte fick visum enligt en tidigare talare. Ole Petter menade att Stockholm +50 på detta sätt har gått  miste om viktiga perspektiv och kunskaper. Vidare betonade han de politiska bestämningsfaktorerna för hälsa och vikten av att påverka dessa. Han uttryckte oro för de ökande sociala och hälsomässiga klyftorna i världen och den utsatthet detta innebär för sårbara grupper  vid pandemier och vid den pågående klimatkrisen. Universiteten ska inte enbart vara vittnen till de kriser som pågår i världen utan agera och bidra till implementering av kunskaper i samhället och policyn som guidar beslutsfattare, menade han. Ole Petter avslutade med att betona vikten av att arbeta för hälsa för alla och att motverka de orättvisor som drabbar de utsatta gruppers hälsa extra hårt.

Sammanfattningsvis gav seminariet många idéer om hur vi som arbetar med såväl somatiska som psykiska hälsofrågor på KI kan bidra till arbetet med de globala hållbarhetsmålen som är vårt "överlevnadskit" för fortsatt liv på jorden. På Karolinska Institutet arbetar vi med kunskap om livet och förutsättningar för liv. Visst har vi mycket att bidra med. Missa inte att lyssna på seminariet.

Shervin Shahnavaz

Stockholm+50 Side Event: Together for a healthy, resilient, and green recovery