Publicerad: 2021-09-13 14:05 | Uppdaterad: 2021-09-16 08:46

Hallå där, miljösamordnare Stina Jaensson!

Stina Jaensson på cykel  Aula Medica bakgrund
Stina Jaensson cyklar till jobbet. Här på campus Solna. Foto: Privat

Stina Jaensson är miljösamordnare på KI och arbetar med hur vi på KI tillsammans kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Hur ser du på den omställning som skett det senaste året?

– Den största omställningen för mig har varit att inte ta cykeln eller tunnelbanan till jobbet varje dag, utan ha kontoret hemma. Vi har fått lära oss att resa inte är en självklarhet och att det i många fall har fungerat väldigt bra att ta mötet vid köksbordet och delta i en konferens från soffan.

Vilka kunskaper och erfarenheter kan vi ta med oss?

– Vi har nu en enorm möjlighet att ta vara på det vi har lärt oss under pandemin och bygga ett bättre samhälle framåt. Ett flexibelt arbetssätt kan bidra till en hållbar utveckling genom bl a minskade resor till och från arbetet och därmed bättre förutsättningar för en balans mellan arbetsliv och vardag. Att minska resor, såväl tjänsteresor som resor till och från arbetet, skulle innebära en stor vinst för samhället i form av minskat klimatavtryck, renare luft och förbättrad hälsa. Tiden som individen lägger på resor till och från arbetet kan istället främja hälsa och välbefinnande, genom ökade möjligheter till återhämtning och fysisk aktivitet. Virtuella möten kan även främja jämställdhet och deltagande sker på mer lika villkor.

– Det har också blivit tydligt att vi i större utsträckning kan dela på resurser i form av arbetsplatser när vi arbetar delar av vår tid hemma. På så sätt sparar vi in på lokaler, inventarier och energi vilket är bra för miljö, klimat och ekonomi.

– Att minska utsläppen från vårt resande, minska vår energianvändning och hushålla med resurser är också delar av den klimatstrategi som KI beslutade om i våras. Tillsammans kan vi på KI bidra till ett mer hållbart samhälle framåt.

Vi har nu en enorm möjlighet att ta vara på det vi har lärt oss under pandemin och bygga ett bättre samhälle framåt.

Stina Jaensson, miljösamordnare på Karolinska Institutet