Publicerad: 2015-11-10 21:42 | Uppdaterad: 2017-08-07 13:30

Hallå där Lena Nilsson – blivande Silviaarbetsterapeut!

Onsdagen den 11 november startar en unik webbaserad magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter, vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) i samarbete med Silviahemmet. Utbildningsplatserna finansieras till större delen av medel från Alzheimerfonden. Lena Nilsson, arbetsterapeut vid minnesmottagningen på Capio Geriatrik Dalens Sjukhus, är en av de första deltagarna.

Lena Nilsson är en av de första studenterna vid magisterutbildningen i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.Vad fick dig att söka till utbildningen?

– Jag är verksam arbetsterapeut sedan 1997 och vill fylla på min kunskap inom området. Det är viktigt att vi håller oss uppdaterade med den senaste forskningen, så att vi använder de bästa metoderna och verktygen när vi ställer diagnos, behandlar och bemöter patienter och deras anhöriga. Bredare magisterutbildningar har inte känts så lockande att läsa, men den här utbildningen kommer jag verkligen att ha nytta av i mitt jobb!

På vilket sätt då?

– I mitt dagliga arbete har jag många frågor som jag funderar över och inte hinner fördjupa mig i. Vad säger forskningen om hur vi bör strukturera och prioritera demensvård? Vilka hjälpmedel och verktyg finns det evidens för? Hur ska vi kommunicera med andra yrkesgrupper och avdelningar som ger vård till dementa patienter? Utbildningen kommer att ge mig verktyg att ta mig an dessa och andra frågor, samt stärka min yrkesroll och mitt nätverk av personer som har stort intresse av att förbättra demensvården.

Hur upplever du behovet av vidareutbildning inom demensvård för arbetsterapeuter?

– Behovet är stort. Vårt främsta fokus är att hjälpa patienterna till en aktiv vardag med god livskvalitet trots demenssjukdom. Vid minnesmottagningen ska vi också sprida kunskap till kollegor, andra yrkesgrupper och enheter som ger vård till dementa patienter. För att göra allt detta på bästa sätt behöver vi vara uppdaterade om den senaste forskingen och arbetssätt. Det minskar både patienternas och anhörigas lidande samt samhällets kostnader.

Vad betyder det att Alzheimerfonden finansierar majoriteten av utbildningsplatserna, inklusive din?

– Väldigt mycket! Det är fantastiskt av Alzheimerfonden att satsa på vidareutbildning av oss arbetsterapeuter och fysioterapeuter som har valt att arbeta med personer med demenssjukdomar och deras närstående. Utbildningen går på halvfart och jag kommer att arbeta kliniskt samtidigt som jag studerar. Upplägget är avgörande för min möjlighet att delta, och gör att jag snabbt kan omsätta mina nya kunskaper till praktik och fokusera på exempel från mitt eget jobb i studierna.

Om utbildningen

Demenssjukdomar är en bidragande orsak till funktionshinder och beroende och har fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser för patienten, vårdgivare, familjer och samhället. Deltagarna vid magisterutbildningen i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter kommer genom utbildningen få ökad kompetens att utveckla evidensbaserad och effektiv vård enligt moderna strategier för demensvård.

Utbildningen är framtagen vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, i samarbete med Silviahemmet. Efter examen erbjuds titeln Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut, Silviahemmets diplom samt dekoration, som utdelas av H.M. Drottningen. Utbildningen är nätbaserad och ges som uppdragsutbildning under två år för att deltagarna ska kunna arbeta kliniskt samtidigt som de utbildar sig.