Publicerad: 2021-09-13 13:53 | Uppdaterad: 2021-09-14 14:40

Hallå där, IT-specialist Birgitta Lönnerberg!

Hallå där, Birgitta Lönnerberg, IT-specialist på KI, som utbildar i Teams och Office 365.

Birgitta Lönnerberg, IT-specialist
Birgitta Lönnerberg, IT-specialist Foto: Karolinska Institutet

Hur ser du på den omställning som skett det senaste året?

- Vi har gått från att vara analoga till att bli digitala. Från att till största delen hålla och delta i fysiska möten kan de flesta nu använda Zoom och Teams.

Jag har arbetat på distans från mars förra året. Att hålla utbildningar har varit väldigt positivt! Jag har haft över 1500 deltagare i över 100 kurser på distans under året. De har samlat deltagare som annars inte skulle varit på samma kurs eller på annat sätt varit fysiskt opraktiskt att genomföra. Det är något som har varit otroligt positivt och något som verkligen innebär att vara ambassadör för ”Ett KI”. Digitaliseringen har skapat en sorts delaktighet och gemenskap som annars inte hade varit möjlig.

Vad ser du att vi behöver för att kunna arbeta flexibelt?

Först och främst: se till att arbetsplatsen fungerar. Den måste fungera ergonomiskt, men även passa ditt arbetssätt. Hur många skärmar behöver du? Hur ska de vara placerade? Jag har ställt min laptop rakt under mina andra skärmar, med kameran i mitten. Testa vad som fungerar bäst för dig!

Du kanske behöver utbilda dig för att öka din digitala kompetens. Se till att du kan använda de grundläggande verktygen i Office 365.

Det är inte bara digitala verktyg utan det är ett helt nytt arbetssätt. Ja - det kan kännas jobbigt att göra något på ett nytt sätt när man är invand att göra på ett annat vis.

Hur kommer ditt flexibla arbetssätt att se ut framöver?

Den stora utmaningen kommer att vara att hålla bra hybridmöten, dvs att några deltagare är i rummet och några på distans. Det är lättare att ha alla på distans eller alla på plats.

När det gäller mina egna utbildningar tror jag att jag kommer att hålla schemalagda kurser på distans och beställda kurser för mindre grupper på campus. Men vi får se hur det utvecklar sig!

Digitaliseringen har skapat en sorts delaktighet och gemenskap som annars inte hade varit möjlig.

Birgitta Lönnerberg, IT-specialist