Publicerad: 2019-09-26 15:48 | Uppdaterad: 2019-10-09 15:43

Hallå där, Claes Frostell, nytt vetenskapligt ombud

Hallå där, Claes Frostell, professor och överläkare vid institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus som sedan den 1 september är KI:s vetenskapliga ombud i två år framåt.

Photo of Claes Frostell, professor/senior physician at the Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, and scientific representative at KI.
Professor Claes Frostell, nytt vetenskapligt ombud vid KI. Foto: Privat.

Berätta, vad ska du göra som vetenskapligt ombud?

Först och främst finnas till hands för KI:s forskare för att ge råd och vägledning när det gäller etiska frågor kring forskningen. Det kan exempelvis röra sig om frågor kring medförfattarskap och författares turordning på ett vetenskapligt arbete. Etiska frågor är prioriterade av KI, inte minst på grund av Macchiarini-ärendet. Införandet av ett vetenskapligt ombud var en av många åtgärder som var en direkt eller indirekt följd av det ärendet. Dessutom är jag som vetenskapligt ombud ordförande i Karolinska Institutets etikråd.  Medicinsk forskning blir allt mer komplex. Med detta uppstår nya etiska frågeställningar som jag och det etiska rådet kan arbeta med på ett proaktivt sätt.

Vem kan vända sig till dig för att få hjälp?

Alla på KI är välkomna att höra av sig, men sannolikt är det forskare och personer med ledningsuppdrag som har störst behov av det stöd som jag kan bidra med.

Hur länge har KI haft ett vetenskapligt ombud, och vem ersätter du?

Professor Anders Ekbom är min företrädare och finns kvar som bollplank, och är därmed ett gott stöd för mig. Anders var det första vetenskapliga ombudet på KI, och uppdraget inrättades år 2018.

Vad vill du uppnå under de här två åren?

Jag vill bidra med att fortsätta bygga god kultur kring forskningsfrågor, skapa kännedom om vad god etik i forskning innebär, inpränta vikten av regelefterlevnad, och förebygga brott mot regelverk. Vi har fantastisk forskning på KI och kan vi dessutom i möjligaste mån undvika att begå misstag och se till att följa de regler som finns, så kommer det att öka det omgivande samhällets förtroende för vår medicinska forskning ännu mer.

Vilka typer av ärenden kommer du inte att hantera? T.ex. skulle du ha hanterat ett ärende som Macchiarini eller oredlighet i forskning?

Nej. Vid misstänkt eller konstaterad oredlighet ska ärendet handläggas hos juristavdelningen på KI. Från 1 januari tas dessa frågor över av en statlig nationell nämnd med placering vid Etikprövningsnämnden i Uppsala.

På vilket sätt har du arbetat med forskningsetiska frågor tidigare?

Jag har varit verksam både som forskare och som chef och även arbetat inom internationella forskningssamarbeten inom och utom EU.