Publicerad: 2016-12-09 16:49 | Uppdaterad: 2017-01-11 10:50

Hallå där, Åsa Norman!

Hallå där, Åsa Norman, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap, som just disputerat i ämnet "Parental support to promote children's dietary and physical activity behaviours in disadvantaged settings".

Vad handlar din avhandling om?

Porträtt av Åsa Norman

– Min avhandling handlar om ett program för att stötta föräldrar till att hjälpa sina barn till hälsosamma mat- och rörelsevanor. Programmet visade sig vara effektivt för att få barn att äta och dricka mindre ohälsosamt. Samtidigt såg jag också att föräldrar behöver mer stöd i att skapa en bra interaktion med sina i situationer som handlar om mat- och rörelse.

Varför valde du just det som ämne?

– Som beteendevetare är mitt stora intresse att stötta människor till att genomföra beteendeförändringar som är positiva för dem. Barn är ju oerhört beroende av sina föräldrar för att skapa goda förutsättningar i livet och i det här projektet ville jag försöka nå föräldrar och barn i områden där barn äter och dricker relativt mycket ohälsosamma produkter och har en högre andel övervikt och fetma än i andra områden.

Vad tror du din avhandling kommer att leda till?

– Jag tror att min avhandling kan bidra till att stärka synen kring att föräldrar behöver stöd i att skapa en bra interaktion med sina barn för att barn ska kunna skapa och främja hälsosamma mat- och rörelsevanor. Att detta är något alla föräldrar behöver mer eller mindre och i relation till olika situationer i vardagslivet, vissa föräldrar behöver det i situationer som handlar om gränssättning kring godis medan andra behöver det i relationer för skapa engagemang hos barnet för t.ex. grönsaker eller utelek. Jag hoppas också att min avhandling kan bidra till att denna syn på behovet av föräldrastöd kan integreras som en del i t.ex. elevhälsans arbetssätt.

Vad ska du göra nu när du är klar med avhandlingen?

– Nu ska jag fortsätta stötta familjer till hälsosamma beteenden. Dels ska jag följa upp de barn som var med i studierna i min avhandling och se hur de mår idag och vilka vanor de har. Sen kommer jag att leda ett nytt projekt där vi just satsar ännu mer på stöd i föräldraskapet för att skapa en fruktsam interaktion mellan barn och föräldrar i samband med mat och rörelse.

Projektet har finansierats av Nationella forskarskolan för vårdvetenskap, Folkhälsoanslaget vid Stockholms läns landsting, Jerringfonden, Lars Hiertas Minnesfond och Martin Rinds Stiftelse.