Publicerad: 2017-11-14 10:58 | Uppdaterad: 2017-11-14 11:43

Håll dig uppdaterad med vad som är på gång inom Alzheimerforskning – börja med denna sammanfattning!

I slutet av oktober presenterade Knowable Magazines nyhetssajt en sammanfattning av reviewartikeln “Update on Alzheimer's Disease Therapy and Prevention Strategies” för att lyfta fram den senaste forskningen om Alzheimers sjukdom, historiken och utmaningar för såväl forskning som samhälle och den personen som påverkas av sjukdomen.

Thomas Sakmar, photo: Bildmakarna.Reviewsartikeln berör ämnen som läkemedel och förebyggande insatser, tau, amyloid beta-hypotesen och vägen framåt.

Den vetenskapliga artikeln som ligger till grund för sammanfattningen är medförfattad av Thomas Sakmar, gästprofessor i molekylärbiologi och biokemi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) och verksam vid Rockefeller University. Försteförfattare till artikeln, Vallen Graham, var en Nicholsongästforskare vid NVS 2012.

– Vi är mycket glada över att vår artikel publicerad i Annual Medicines Reviews öppnar upp för att informationen läses brett, särskilt eftersom vi hävdar att mer samarbete mellan alla intressenter krävs för att få nya biomedicinska framsteg som kan användas kliniskt, säger Thomas Sakmar.

För att lära dig mer om vad som har hänt inom forskningsområdet under det gångna året, passa på att läsa artikeln på Knowable Magazines hemsida.

Publikation

Update on Alzheimer's Disease Therapy and Prevention Strategies.
Graham W, Bonito-Oliva A, Sakmar T
Annu. Rev. Med. 2017 01;68():413-430