Publicerad: 2021-06-17 09:45 | Uppdaterad: 2021-06-17 09:58

Håll dig och din kalender uppdaterade

Institutionen och universitetstandvården har tagit stora kliv vad gäller digitalisering av våra utbildningar. Men för att vi ska kunna samarbeta ännu bättre ser ledningen för institutionen och universitetstandvården behov av att digitalisera vissa av våra arbetsuppgifter.

För att vi alla ska kunna samarbeta ännu bättre framöver behöver du som medarbetare i våra verksamheter

  • ha en uppdaterad kalender i Outlook
  • regelbundet besöka medarbetarportalen.ki.se, vår digitala huvudkanal för institutionsövergripande information, för att hålla dig uppdaterad om vad som händer och är på gång
  • veta hur du hittar det du behöver om din anställning och för ditt arbete på medarbetarportalen.

Uppdatera kalendern i Outlook till terminsstart

Du som ännu inte kommit igång ordentligt med Outlook har fram till terminstart på dig att uppdatera din kalender. Känner du att du behöver lära dig mer om hur Outlook fungerar erbjuder universitetsförvaltningens IT-avdelning utbildningar i Microsoft Office 365.