Publicerad: 2008-08-05 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Hälften befriades från tvångssyndrom efter hjärnoperation

[Pressmeddelande 2008-08-05] Forskare från Karolinska Institutet som har studerat tvångssyndromspatienter som genomgått capsulotomi, ett hjärnkirurgiskt ingrepp, visar att hälften av patienterna blir väsentligt bättre även lång tid efter operationen. En minoritet av patienterna blir inte bättre och får biverkningar.

- Kirurgisk behandling av svåra tvångssyndrom är en mycket kraftfull behandling med både effekt och potentiellt allvarliga bieffekter. Avvägningen mellan risk och nytta är i varje enskilt fall en svår utmaning, säger forskaren Christian Rück.

Capsulotomi är ett neurokirurgiskt ingrepp där man skär av nervtrådar i capsula interna, en djupt liggande del av hjärnan. Capsula interna är en "motorväg" för nervtrådar som går bland annat mellan centrala hjärnkärnor och pannloben och dessa delar av hjärnan tros också ha betydelse för sjukdomen tvångssyndrom. Ingreppet har gjorts sedan 1950-talet på ett litet antal svårt sjuka patienter som inte svarat på något annan behandling har blivit föremål för denna behandling.

Studien som publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Archives of General Psychiatry baserar sig på 25 patienter med tvångssyndrom som opererats mellan år 1988 och 2000 vid Karolinska Universitetssjukhuset. Patienterna följdes upp fram till 17 år efter operationen med intervjuer, skattningsinstrument och magnetkameraundersökning av hjärnan. Resultaten visar att ungefär hälften av patienterna får en tydlig förbättring av tvångssyndromet. Denna förbättring kvarstår även efter många år. En minoritet av patienterna uppvisade tecken på apati och två patienter hade betydande hämningslöshet. Två patienter hade blivit inkontinenta.

- Jag tror att man kan ha underskattat riskerna med capsulotomi. Mer forskning behövs om förfinade metoder för att bestämma operationsområdet. Vår analys av operationsområdena på magnetkamera antyder att operationer skulle kunna bli effektivare och säkrare om man gjorde operationer med mindre utbredning. Det är mycket viktigt att hitta fungerande och säkra behandlingar för de svårast sjuka, säger Christian Rück.

Publikation:

Christian Rück, Andreas Karlsson, J. Douglas Steele, Gunnar Edman, Björn A. Meyerson, Kaj Ericson, Håkan Nyman, Marie Åsberg, Pär Svanborg

"Capsulotomy for Obsessive-Compulsive Disorder. Long-term follow-up of 25 patients."

Archives of General Psychiatry, August 2008 Vol 65 (no 8, sidor 914-922)

För mer information, kontakta: