Publicerad: 2016-09-15 15:07 | Uppdaterad: 2016-09-15 15:12

Håkan Mogrens pris till Peter Berggren

Håkan Mogrens Stiftelse tilldelar 2016 års medicinstipendium för och till insatser för mänskligt välbefinnande till distriktsläkaren Peter Berggren. Han har genom sitt arbete skapat förutsättningar till kontinuitet och trygghet för patienter i glesbygden.

– Peter Berggren har varit banbrytande och mycket kreativ för att förbättra glesbygdsvården. Med hjälp av datorer och modern teknik har han utvecklat nya arbetsmodeller och hjälpt många patienter till en tillgängligare och bättre vård, säger Håkan Mogren om pristagaren.

I över 20 år har Peter Berggren arbetat outtröttligt med att möta utmaningarna med långa avstånd och den åldrande befolkningen i Västerbottens län. Stationerad i Storuman, 25 mil nordväst om Umeå, har han på jourtid som ensam läkare hand om cirka 12 000 patienter samtidigt på ett område som motsvarar hela Halland och Skåne tillsammans.

– Det är delvis ett annat jobb att verka i glesbygden och därför har vi byggt upp något som kallas för glesbygdsmedicin. Det betraktas idag som attraktivt, intressant och mycket tekniskt avancerat, berättar Peter Berggren som även är chef för Glesbygdsmedicinskt centrum, en FoU-enhet inom primärvården i Västerbotten som han varit med att bygga upp.

Hans arbete har bland annat bidragit till att helt nya vårdmodeller tagits fram med hjälp avancerad distansteknik. Patienterna kan exempelvis träffa dietist eller KBT-behandlare med hjälp av videokonferensanläggning och läkare kan lyssna på hjärtljud eller titta ner i patienters halsar på distans tack vare olika tekniska lösningar. Många läkare och sjuksköterskor har genomgått de specialistutbildningar som Peter Berggren varit med och skapa för att personalen ska kunna hantera det nya arbetssättet. Med hjälp av vänorter och vårdcentraler i Australien och Canada utbyts erfarenheter kring distansvårdsarbete. Ledorden i allt som görs är kontinuitet och trygghet.

– Peter Berggren har visat ett enormt engagemang för patienternas bästa och genom sitt arbete bidragit med stor patientnytta inte minst genom att många slipper resa långa sträckor för att uppsöka vård, säger Håkan Mogren som understryker att Peter Berggren är en mycket värdig pristagare.

Stiftelsens pris i medicin går nämligen till personer som gjort sig kända för att ta hand om sina patienter med empati och passion. De ska aktivt verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar och handledning av andra. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara personer som är forskningsaktiva.

– Det känns fantastiskt att jag, en vanlig distriktsläkare, uppmärksammas på det här sättet. Jag har lagt ned många år på att utveckla distansvården och arbetet fortsätter givetvis framöver, berättar pristagaren som får ta emot 250 000 kronor i samband med Karolinska Institutets installationshögtid den 13 oktober 2016.

Text: Pia Hellsing