Publicerad: 2015-09-21 08:00 | Uppdaterad: 2015-09-21 09:14

Håkan Mogrens pris till Elisabet Lidbrink

Håkan Mogrens Stiftelse har utsett överläkaren i onkologi, Elisabet Lidbrink, till 2015 års mottagare av stiftelsens stipendium inom medicin. Hon får priset för och till sina insatser för mänskligt välbefinnande.

Elisabet Lidbrink. Foto: Stefan ZimmermanElisabet Lidbrink, överläkare i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, får priset för sitt starka engagemang för kvinnor som drabbas av bröstcancer, samt för att hon ger stöd till och agerar förebild för yngre kolleger med sitt medmänskliga förhållningssätt till patienterna.

Elisabet Lidbrink har över 30 års yrkeserfarenhet som cancerläkare och under alla dessa år har hon kämpat för att bröstcancerpatienter ska få bästa möjliga vård och behandling och för att alla ska bemötas med värdighet och empati.

Hon visar genom eget exempel att mötet med patienten är en oerhört viktig del av vården. Till Elisabet Lidbrink kommer ofta de svåraste fallen, de som får beskedet att behandlingen inte varit verksam och att cancern spridit sig. Mitt i oron och sorgen lyckas Elisabet Lidbrink förmedla hopp till sina patienter. Hon kämpar för att de alltid ska få det yppersta när det gäller behandling och för att de ska få leva ett så friskt liv som möjligt under sin sista tid när alla tänkbara resurser uttömts.

– Elisabet Lidbrink har ett brinnande patientfokus. Hon ger fantastiskt stöd till yngre kolleger på kliniken och är en ledstjärna inom svensk cancervård, säger Håkan Mogren om valet av pristagare.

Håkan Mogrens Stiftelse bildades 2012 och har till ändamål dels att främja utbildning och forskning inom det medicinska området, dels att främja utbildning av musiker inom den klassiska musiken, främst sång. Mottagarna av medicinpriset ska ha gjort sig kända för att ta hand om sina patienter med empati och passion, och de bör aktivt verka eller komma att verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar eller handledning av andra.

Inom området medicin är syftet med stipendiet att ge möjlighet för välmeriterade, vetenskapligt skickliga och kliniskt verksamma läkare att förkovra sig eller bedriva forskning inom något område som intresserar dem. För att komma ifråga för stipendium ur Håkan Mogrens Stiftelse ska mottagarna ha gjort sig kända för att ta hand om sina patienter med empati och passion, och de bör aktivt verka eller komma att verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar eller handledning av andra.

Stipendiet består av ett diplom och ett personligt pris om 250 000 kronor. Det delas ut i samband med Karolinska Institutets installationshögtid den 15 oktober 2015.

Tidigare pristagare