Publicerad: 2014-09-17 13:17 | Uppdaterad: 2014-09-17 13:17

Håkan Mogrens pris till Carl Johan Fürst

Håkan Mogrens Stiftelse har utsett professorn och överläkaren i palliativ medicin, Carl Johan Fürst, till 2014 års mottagare av stiftelsens stipendium inom medicin. Han får priset för och till sina insatser för mänskligt välbefinnande.

Carl Johan Fürst är onkolog och arbetar för att göra den sista tiden i livet så bra som möjligt för de patienter där ingen bot finns. Under 1980-talet var han med och startade Radiumhemmets konsultverksamhet till andra vårdenheter för att ge cancerpatienter i livets slutskede en värdig vård, och han har varit en ledande person för uppbyggandet av den palliativa vården vid Stockholms Sjukhem.

I sitt arbete har Carl Johan Fürst skapat många kontakter både nationellt och internationellt där han hämtat kunskap och förebilder för införandet av vårdprogram för palliativ vård. Han är engagerad i Nationella Rådet för palliativ Vård och i Svenskt palliativt Nätverk och har varit medlem i Läkarsällskapets Etiska Råd. Den palliativa vårdens kunskap och förhållningssätt sprids genom detta till andra diagnosgrupper. En viktig del i kunskapsspridningen är de kurser för vårdpersonal som Carl Johan Fürst leder.

Carl Johan Fürst är överläkare och sedan 2013 professor i palliativ medicin vid Lunds Universitet och verksamhetschef för Palliativt utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne. Han är anknuten till Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet och delar sin tid mellan forskning, utveckling, handledning och aktiv klinisk verksamhet.

Håkan Mogrens Stiftelse bildades 2012 och har till ändamål dels att främja utbildning och forskning inom det medicinska området, dels att främja utbildning av musiker inom den klassiska musiken, främst sång.